-
-
-
-
ลำดับ เลขที่ใบสั่งซื้อ วิธีลงโฆษณา วันที่ทำรายการ เครดิตที่ใช้ไป ยอดรวมเงิน ฉบับที่ สถานะ ดาวน์โหลด แก้ไข
1 ADS0004 แบบฟอร์มเว็บไซต์ 2019-02-22 16:26:55 3 150 1 รอลงโฆษณา
2 ADS0003 รูปภาพ/PDF 2019-02-22 12:20:34 2 50 1 รอลงโฆษณา